Özgeçmişi

MUSA ÖZDEMİR
(1947-2005)

1947 yılında Erzincan’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak’ta
tamamladı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ndeki yüksek öğrenimi
sırasında, yüksek okulun kişisel kariyer için bir amaç olmaktan çok, topluma
katkı için bireyin birikimlerini arttırmasını sağlayacak bir araç olduğunu
düşünerek hareket etti. 1969 yılında A.İ.T.İ.A.’dan mezun oldu ve 1970’te T.C.
Sayıştay Başkanlığı’nda Denetçi olarak göreve başladı.

Sayıştay’da, kendisini ve kurumunu geliştirerek meslek örgütünün de en
önünde yer almayı ilke edinerek çalıştı. 1969 yılında kurulmuş olan Sayıştay
Denetçileri Derneği’nde, 1975 yılından derneğin tasfiye edildiği 1983 yılına
kadar Başkanlık görevini yürüttü. Başkanlığı döneminde dernek faaliyetlerine
dinamizm kazandırırken, derneğin yayın organı olan Mali Hukuk Dergisi’nin de
daha nitelikli hale getirilmesine katkıda bulundu.

31 yıllık meslek hayatı boyunca, Mülkiyeliler Birliği, Bilim ve Sanat,
Toplum-Hekim, Denetim, ABECE ve Cumhuriyet başta olmak üzere pek çok
dergi ve gazetede yayımlanan makaleleriyle, bilgi ve birikimlerini insanlarla
paylaştı. Çalışanların örgütlü mücadelesine verdiği önemi, Petrol-İş ve Türk-İş
gibi sendikaların yayınlarına yaptığı katkılarla somutlaştırdı. Yazılarında,
ağırlıklı olarak kamu çalışanlarının sorunlarına değinirken, sözleşmeli personel
ve özelleştirme konuları üzerinde yoğunlaştı. Ayrıca, kamu çalışanlarının
sorunlarına ve kamu yönetimine ilişkin açık oturum, panel, sempozyum, forum
ve söyleşilere, radyo ve televizyon programlarına konuşmacı olarak katıldı.
Ankara Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve
Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının da aralarında
bulunduğu bazı kurumların hazırladıkları raporlara ve görüşlere katkı sağladı.
Bunlara ek olarak, çeşitli dergilerde yayın ve danışma kurulu üyesi olarak görev
yaptı.

Sayıştay’dan 2001 yılında, kendi isteğiyle emekli oldu. Sadece özverili
çalışmalarıyla değil, yardımseverliği, dostluğuyla da tanınan Özdemir 19
Ağustos 2005 tarihinde dünyaya veda etti. Evli ve 1 çocuk babasıydı.